velsertunnel

Aftellen naar de Velsertunnel Run

Voor de 6.000 deelnemers aan de Velsertunnel Run is het wachten bijna voorbij. Zij lopen zondag 27 november in groepen van 500 van het Rabobank IJmond Stadion in Velsen-Zuid naar de Breestraat in Beverwijk,...
onderneemt

IJmond Onderneemt! Award

De belangrijkste prijs is de IJmond Onderneemt! Award. Deze wordt jaarlijks uitgereikt aan een echt IJmonds bedrijf, dat zich op een positieve manier onderscheidt van haar concurrentie en boven het maaiveld...
Jurre

Werk aan de winkel

De grootschalige leegstand van winkelpanden is landelijk gezien een groot probleem. In de IJmond liggen de leegstandspercen­tages zelfs aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde van zo’n 10%:...
LeonieBoon

Heffing over vermogen op de schop

Er is al geruime tijd discussie over de box 3-heffing op spaargeld en ander vermogen, met name vanwege het veronderstelde rendement van 4% waarmee wordt gerekend. Het werkelijk rendement op spaartegoeden is...
HansvanderLinden

Het verschil tussen vaste taxatie en waardebepaling

Als verzekeringsadviseur merken wij bij Lands Advies dat er bij bedrijven maar ook in de in de verzekeringsmarkt verwarring bestaat over het verschil tussen een vaste taxatie (7:960 BW) en een waardebepaling....
sjef

WerkGeluk geeft een positief resultaat!

Door werk te verbinden met zingeving en welzijn worden mensen gelukkiger. Mensen werken beter en slimmer. In een positieve stand denken ze breder en zijn ze creatiever. Iedereen is hierbij gebaat, de...
verslag

Verslag: Grenzen Verleggen, bijeenkomst 2 nov 2016

De bijeenkomst 'Grenzen verleggen' van 2 november in het Tata Steel Congrescentrum was een groot succes. Onder leiding van Jort Kelder werd het gesprek gevoerd over hoe we samen de leefomgeving en de...